'Demi Waktu Dhuha'

Saturday, April 03, 2010

Surah 93 Juz 30 Adh-Dhuha, ayat 1-11

1: Demi waktu dhuha,

2: Dan malam apabila ia sunyi-sepi

3:(Bahawa) Tuhanmu (wahai Muhammad) tidak meninggalkanmu, dan Ia tidak benci (kepadamu, sebagaimana yang dituduh oleh kaum musyrik).

4: Dan sesungguhnya kesudahan keaadaanmu adalah lebih baik bagimu daripada permulaannya.

5: Dan sesungguhnya Tuhanmu akan memberikanmu (kejayaan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat) sehingga engkau reda - berpuas hati.

6: Bukankah dia mendapati engkau yatim piatu, lalu la memberikan perlindungan?

7: Dan didapatiNya engkau mencari-cari (jalan yang benar), lalu Ia memberikan hidayah petunjuk (dengan wahyu - Al-Quran)?

8: Dan didapatiNya engkau miskin, lalu Ia memberikan kekayaan?

9: Oleh itu, adapun anak yatim maka janganlah engkau berlaku kasar terhadapnya,

10: Adapun orang yang meminta (bantuan pimpinan) maka janganlah engkau tengking herdik;

11: Adapun nikmat Tuhanmu, maka hendaklah engkau sebut-sebutkan (dan zahirkan) sebagai bersyukur kepadaNya.

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP